Основни принципи на метода Монтесори


Монтесори философията и метода дават насоки за развитието на личността. Този метод е един от най-ефективните когато става дума за възпитание при децата и е разделен на няколко основни периода.
Всеки период обхваща шест години, които са между възрастите 0-6, 6-12, 12-18 . За да бъде прилаган правилно, трябва да сме наясно с неговите основни принципи. Ето и кои са те:Децата се самоизграждат като личности

Децата имат пряка връзка със средата, в която живеят и се развиват посредством нея. На лице е вярване, че детето е изцяло наясно по какъв начин и кога има готовност да включи нови елементи в действията си. Този принцип се придържа към неговите индивидуални нужди.Свобода и Отговорност

В средата на Монтесори децата имат пълната свобода да работят с каквото и когото поискат. Времето на определена работа също зависи от тях. Чрез този свободен избор се изгражда уважение към личността, към другите и към средата, която ги заобикаля. Свободата развива вътрешна дисциплина и самоконтрол. По време на тези индивидуални занимания децата развиват съзнание на възможностите си, границите си, интелекта и уменията.Концентрация

Концентрацията е важен компонент, който се случва когато детето се ангажира със стойностно занимание, което да отговаря на индивидуалните му интереси и нужди. Детето усеща хармония и спокойствие и има мотивация. Когато се труди концентрирано, детето живее единствено в настоящето и така обучението е по-ефективно.Човешки тенденции

Във философията на Монтесори, човешките тенденции са основа за разбирането на това защо класната стая е ориентирана към душата на малчугана. Нейните елементи са: ориентация, ред, проучване, комуникация, активност, манипулация, работа, повторение, точност, самоусъвършенстване, движение.Помогни ми да го направя сам

Този лозунг е достигнал до Мария Монтесори благодарение на едно дете като след това се превръща в основа на метода на обучение. В педагогиката на Монтесори ролята на учителя (възрастния) е да помогна на детето да развие своята любознателност към нови умения и знания, която му е вродена. Учителя подпомага за надграждането на определени умения като дава помощ и подкрепа към неговата самостоятелност.
Ръката е инструмент на ума

Работата с ръцете е ключова за разбирането на заобикалящия свят, логическите му взаимовръзки и помага на детето на развие своето мислене и реч.
Ръката като инструмент на ума дава възможност на човека да реализира своите идеи в реалния свят, а това е от изключителна полза за правилното развитие на едно дете.