Методът Монтесори е подход към образованието, който насърчава практическото проучване и решаването на проблеми. Той е разработен през 1897 г. и популяризиран в американските класни стаи от италианския лекар и учител Мария Монтесори, а с годините намира последователи по целия свят. Когато Монтесори е работила, класната й стая е била оборудвана с малък набор от учебни пособия, с които е работила през цялата си кариера.


След много години усъвършенстване, тя открива, че дървените играчки осигуряват идеалното средство за обучение – те са топли и приятни на допир, което насърчава децата да играят с тях. Позволяват да се откриват различни математически и пространствени идеи без да е нужно помощ или обяснения от възрастен.


Методът Монтесори се връща към онези основни принципи, че най-добрият начин да помогнете на децата да научат за техния свят е като ги поставите в контакт с него. От съществено значение е да осигурите богати преживявания за сетивата и това е нещо, за което продуктите на Top Kids са идеален избор.


Методът е изграден върху идеята, че децата са естествено креативни и любопитни и затова вече имат ключовете за опознаване на света около тях. Просто се нуждаят от малко насърчение с правилните играчки, за да станат независими учащи се.


Как децата учат, докато играят с дървени играчки?


Самата Монтесори открива, че за децата откриването на начин как да боравят с образователните предмети им носи по-голяма полза, отколкото физически подарък, който скоро ще бъде изхвърлен, за да бъде заменен от друг. Процесът на откриване, според нея, е достатъчно възнаграждение само по себе си.


Изборът на дърво като материал е важен за целта – децата се учат, докато вършат нещо. Традиционните методи на обучение като рецитиране и запаметяване не развиват необходимите житейски умения и индивидуални способности. Автообразованието, от друга страна, прави детето способно да се поучи от всяко свое преживяване. В класната стая, където се практикува методът Монтесори, децата могат да избират задачата си и да се ръководят от самата играчка.


Това не означава, че учебната среда няма структура – в рамките на избраната дейност съществува система от правила. През годините Монтесори открива, че децата скоро се уморяват от играчки, които имат само една функция. Тя открива, че те търсят и се връщат към играчки, които им позволяват да виждат грешките си и да ти коригират. Те им помагат да открият физическия свят и неговите правила.


За да практикувате метода Монтесори, просто трябва да осигурите на детето подходяща среда без пречки. Това означава, че предметите в стаята трябва да са в обсега на детето, поставени на ниско. Вашата роля? Да наблюдавате и нежно да напътствате детето си, докато то се учи, без да насочвате играта му. Целта е с любов да приведете детето към независимост. А дървените образователни пъзели на TopKids ще бъдат неизменни помощници в това начинание.