Защо е важно да четем книги на децата си


Четенето на книги е стойностен навик и потребност, които трябва да се придобият от ранна детска възраст.  Книгите помагат за успешното развитие на паметта, въображението, логическото и абстрактно мислене и обогатяват личността.  Защо е важно да четем книги на децата си?  Четенето на глас е препоръчително и за деца, които вече сами могат да четат. Това ще ги направи по-задълбочени, по-концентрирани и по-знаещи. Ще могат да усвояват прочетеното за дълго време.

Четенето е ключова част от живота на всеки един човек

За да бъде щастлив, пълноценен и успешен възрастен един ден, детето трябва разполага с достатъчно знания, богат речник и индивидуален подход към всяка ситуация.

Създава силна емоционална връзка между децата и родителите

Когато родителите отделят достатъчно време всеки ден да четат книги на своите деца, емоционалната връзка между тях става по-силна и децата придобиват навика да слушат внимателно, да възприемат и анализират.

Препрочитането е полезно

Препрочитането на любимите книги на децата е полезно, тъй като по този начин те ще развият своята памет и ще покажат какъв тип истории и герои харесват и какви поуки и послания открива в тях за себе си. Винаги носи положително въздействие.  Четенето на книги е мост към други светове изпълнени с вълнуващи моменти, запомнящи се истории, красота и вдъхновение и носят положително и градивно въздействие върху децата.

Развива у децата търпение и самоконтрол

Изграждането на търпение и самоконтрол при децата е нещо изключително важно за тяхното правилно възпитание , а когато родителите им четат книги от най-ранна възраст те са учат да слушат внимателно без да прекъсват родителите си.

Личния пример е всичко

Когато самите вие прекарвате време в четене на любимите си книги, вашето дете веднага ще забележи това и ще пожелае да му прочетете любимите детски истории и приказки. Добрият личен пример с времето се превръща в правилен и градивен модел на поведение, който изгражда детето като независима и перспективна личност.

Знанието е повече от необходимост- то е сила


Книгите дават отговори на хилядите въпроси, които любопитните малчугани не спират да задават, в тях са скрити важни поуки и ценна информация, която ще обогати културата и мирогледа на вашето дете. Чрез тях вие ще го научите на един от най-важните житейски уроци-знанието е силата, която движи света и помага на хората да се справят по-лесно с предизвикателствата на живота и да бъдат подготвени да извървят уверено и успешно своя път.


Е, избрахте ли вече следващата книга, която ще прочетете на вашето дете?