В настоящата епоха децата са изложени на множество възможности за учене и развитие на умения. Те са естествено любопитни и имат присъщо желание да изследват и разбират околната среда. Традиционното обучение в класната стая обаче не е единственият начин, по който децата придобиват знания и развиват своите умения. Децата могат също да учат и развиват уменията си чрез практически опит и практически приложения.


         Практически опит: Децата учат най-добре, когато могат да приложат наученото в ситуации от реалния живот. Практическият опит осигурява забавен и интерактивен начин за децата да научат нови концепции и да развият своите умения. Например готвенето с родител или свиренето на музикален инструмент може да помогне на децата да развият фини двигателни умения, координация и способности за решаване на проблеми.


         Учене, базирано на игра: Играта е естествен и инстинктивен начин децата да учат и развиват нови умения. Играта позволява на децата да изследват околната среда, да експериментират с нови идеи и да развиват въображението си. Играта също помага на децата да развият важни житейски умения като работа в екип, преговори и разрешаване на конфликти.


         Дейности на открито: Дейностите на открито предоставят на децата възможност да се занимават с природата, да развиват своите физически умения и да изследват околната среда. Дейностите на открито като туризъм, къмпинг и градинарство могат да помогнат на децата да научат за света на природата и да развият ценност към околната среда.


         Пътуване и културно излагане: Пътуването и излагането на различни култури може да разшири гледната точка на детето и да му помогне да развие нови умения. Децата могат да научат за различни обичаи, езици и начини на живот, което може да им помогне да станат по-съпричастни и разбиращи личности. Пътуването също може да помогне на децата да развият своята независимост и умения за решаване на проблеми.


В заключение, децата могат да учат и развиват уменията си чрез разнообразни практически изживявания, обучение, базирано на игра, дейности на открито и културно излагане. Тези преживявания предоставят на децата възможности да учат и прилагат нови концепции в ситуации от реалния живот, да развиват важни житейски умения и да разширяват своите перспективи. Ето защо е важно родителите и възпитателите да осигурят на децата широка гама от преживявания, които ще им помогнат да растат и да се развият в добре развити личности.