Обикновено свързваме понятието креативност с различни творчески дейности, занимания с изкуство или оригинални подходи в житейски ситуации. Всъщност креативността представлява по-скоро умението да създаваме нещата по свой уникален начин. Можем да бъдем креативни във всичко. При децата това се вижда най-ясно. Ще го забележим, когато детето строи къща от дървен конструктор и си позволи да пренебрегне препоръчаната схема и да създаде своята специална дървена къща... Ще ни изненада с неочаквания начин, който детето си е изработило да запомня таблицата за умножение... Всяка дейност може да бъде креативна - писането, четенето, математиката, подреждането, разхождането и всичко друго, за което се сетим с креативния си ум. Най-важното - всички деца са креативни и всички ние сме креативни. Да, всеки един от нас. Когато си мислим, че един човек е по-креативен от друг, обикновено причината е, че първият симулира своята креативност, а вторият вероятно я е стъпкал с обувките на страха. Затова е важно да знаем, че както всяко нещо, креативността също се възпитава.

В отглеждането на децата освен чрез музика, театър и изкуство, можем да стимулираме творческия подход във всяка една ситуация, като ги насърчаваме да последват своята вътрешна енергия, да изразят личното си мнение, позиция, виждане, независимо дали то съвпада с нашите нужди, и дали ни се струва смислено или не. Можем да подпомогнем този процес като изградим по творчески начин средата, в която детето, учи, твори и живее. Ето и няколко идеи как да подпомогнем процеса на развитие на креативността на нашите деца.

Неща, които бихме могли да направим:

 • Подсигурете на детето си достъп до различни сетивни стимули и материали, подходящи за възрастта и развитието му;
 • Погрижете се тези материали да бъдат безопасни;
 • Поставете основни граници, за да може да твори спокойно;
 • Покажете му как се работи с материалите, ако е необходимо, но след това го оставате да прилага наученото по свой начин;
 • Давайте право на избор на детето, така то ще бъде водено от вътрешните си интереси и подбуди;
 • Наблюдавайте го, за да му подсигурите материали, които го привличат;
 • Оставяйте му време, пространство и свобода да изследва средата, да се развива, да играе и да се забавлява. Важно е да има свобода да опитва и да повтаря една и съща дейност колкото пъти изпитва нужда;
 • Окуражавайте го, когато е фрустрирано и проявете съпричастност, когато се забавлява с това, което прави;
 • Обръщайте внимание на това, което детето ви споделя и приемайте идеите му с разбиране, дори и те да са странни за вас. Не ги отхвърляйте. Това ще подобри самочувствието и смелостта му за изразяване;
 • Позволявайте му да сбърка и само да стигне до решенията на проблемите си;
 • Задавайте отворени въпроси като: „Какво ако ...?“, „Как би могъл да ... ?“, „За какво можем да използваме ...?“;
 • Самите вие бъдете любопитни и изследвайте средата. Детето ще ви подражава;
 • Предизвиквайте детето с дейностите, които му предлагате. Една идея по-сложни дейности ще му дават мотивация да продължава напред и да развива нови умения. Неща, които по-добре да избягваме;
 • Твърде много дейности, в които водещ е възрастният. Вместо това, дайте възможност на детето да изрази своята индивидуалност;
 • Твърде стриктна програма, която не се съобразява със спонтанните интереси на детето.